Topker Seafood 百家游水海鮮

Unit #1025
604-278-8117

百家海產專營各類生猛游水海鮮和新鮮冰鮮海產,品種齊全,品質優良,價格從優!另附設精裝防漏禮盒包裝,方便旅行送禮。歡迎參觀選購和預訂!

營業時間 Opening hours: 10am -7pm